آخر دنیا

از من می شنوی روی هیچ کس حساب باز نکن!حسابها خیلی راحت بسته می شوند و دنیای کوچکت خیلی زود به آخر می رسد،دنیای من امروز به آخر رسید و تمام درها به رویم بسته شد،اینجا همه بیمارند و بیماری خود را نفر به نفر انتقال می دهند. بیماری رسم زمانه ما شده است! می تونان اسمش را گذاشت کنترل احساسات!نگویید بازی با احساسات چرا که هر کس باید یاد بگیرد که در این بازی نباید دل بست،نباید وابسته شد،نباید عاشق شد،اینها همه را به تو درس می دهند و باید ممنونشان هم باشی که یادت می دهند ساده لوح نباشی،دلم خیلی گرفته است،بازنده به دنیا آمده ام،اگر بردن یعنی این پس تا آخر بازنده می مانم!

/ 3 نظر / 12 بازدید
سارا

سلام رفیق خوبی زیبا بود با یه عالمه غصه امیدوارم زود زود به ارزوهات برسی و هر چی خیرو صلاحمونه اتفاق بیفته برامون دوستت دارمممممممم بای

بهار

همه ما از ابتدای خلقت، فقط همین را می خواهیم که صدایمان شنیده شود...