رستگاری

به زور می خواهید رستگارم کنید؟!

خوب است اما من از جبر بیزارم

دوست دارم خود انتخاب کنم راهم را

آنچنان که آدم میوه ممنوعه را انتخاب کرد

هبوط کرد و سپس گریست

من نیز دوست دارم دور شوم و آنگاه از فراق گریه کنم

درمانده و عاجز و بی ادعا

نمی خواهم طلبکار باشم

نه!

به زور رستگارم نکنید!

او خود مرا رستگار خواهد کرد...

/ 0 نظر / 8 بازدید