شرح احوال

همچون درختی تنها

چشم انتظار عبور تو

و شاید زیر سایه ماندنت

آه این پاییز!

آفتاب کم سو و شاخه های بی برگ

امیدی به ماندنت نیست!

/ 0 نظر / 11 بازدید