به مناسبت روز جهانی کارگر

 

تا همین چند ماه پیش روی یکی از دیوارهای شرکت نوشته ای قدیمی بود از خمینی بدین مضمون که: " شما کارگران اساس این مملکت هستید. " به احتمال قریب به یقین این جمله در جمع کارگران گفته شده است و چه بسیارند جملات و شعارهایی از این دست که موقع شنیدن و خواندنشان ما ایرانی ها باد می کردیم و به خودمان و حکومتمان می بالیدیم که این قدر برایشان مهم هستیم اما حقیقت اینست که این قبیل جملات کلیشه ای و شعاری تاریخ مصرفشان تمام شده است و این هندوانه ها دیگر کارآیی سابق را در زیر بغل مردم ندارند،فی الحال ما کارگران نه تنها اساس مملکت که حتی اثاث مملکت هم نیستیم! ما هیچ نیستیم،به هیچ انگاشته شده ایم،افسوس و صد افسوس که عده ای از ما و در میان ما از همین هیچ هم خودشان را تنزل داده اند و شده اند عروسک خیمه شب بازی کسانی که کوچکترین ارزشی به عنوان یک شهروند برایشان قائل نیستند،به خواست آنها دهان باز می کنند و به خواست آنها دهان می بندند.

 

خودت را ارزان فروخته ای برادر! مفت! چشم که باز کنی می بینی اسباب بازی ناقابلی بیش نیستی و چنان بازی ات می دهند که سرنوشت ملتی را تباه کنی،برادر جان! به پینه دستان برادرانت نگاه کن و عرق شرمی که بر پیشانیشان نشسته،حق ما خیلی بیشتر از اینهاست! خودت را ارزان نفروش

/ 0 نظر / 23 بازدید