ٌَWALL.E

وای که چقدر خودم بود! با آن ظاهر درب و داغانش! با آن خنزر پنزرهای توی گنجینه اش!

چقدر شبیهم بود! چقدر شبیهش بودم! چقدر نزدیک بود! آنجا هم زمین خالی بود،اینجا هم خالیست،آنجا هم آدم نبود،اینجا هم نیست،یک ربات که مثل من تنها بود.

چقدر خوب شد که درک کردندش،چقدر خوب که اسکار گرفت،چقدر خوب که فهمیده شد.انیمیشن وال-ای را حتما ببینید،شاید شما هم خودتان را روی زمین تنها دیدید،تنها در جستجوی یک دوست برای دوست داشتن،وال-ای احساس داشت ،چیزیکه کم کم مثل لایه اوزن نابود می شود.وال - ای را حتما ببینید.

/ 0 نظر / 11 بازدید