آبی دریا قدغن!

مراسم سال تحویل را از شبکه پنج دیدم،چیزیکه جالب بود پخش نشدن صدای ساز و دهل در لحظه تحویل سال بود،بدون اغراق برای من انگار سال تحویل نشد،گیج شدم،بعدا که از دوستان پرس و جو کردم دستگیرم شد که شبکه های دیگر هم از پخش موسیقی امتناع کرده اند.

چرا؟؟؟

پاسخ: آنها(مسئولین) چیزهایی میدانند که ما نمیدانیم! فقط کاش میدانستند که به جای اینکه متحولمان کنند دارند متهوعمان می کنند!

/ 0 نظر / 9 بازدید