تجربه شیرین

دقایقی مرگ را تجربه کردم

شیرین بود و سبک!

اما اکنون بی چرا باید زیست!

وقت برای مردن بسیار است!

/ 8 نظر / 8 بازدید
لیلا

گرچه مستیم و خرابیم چو شبهای دگر. باز کن ساقی مجلس سر مینای دگر. امشبی را که در آنیم غنیمت شمریم شايد اي جان نرسيديم به فرداي دگر

سایه بیرنگ

مرگ یک اتفاق معمولی ست !/یک سفر روز آخر هفته/بی که یک یادداشت بگذارد/تا بدانند بوده و رفته... مرگ هرگز وقت قبلی نمی گیرد همیشه سرزده می اید که اصلا وقت برایش نیست!

ليلا

گرچه مستیم و خرابیم چو شبهای دگر باز کن ساقی مجلس سر مینای دگر امشبی را که در آنیم غنیمت شمریم شايد اي جان نرسيديم به فرداي دگر

ليلا

گرچه مستیم و خرابیم چو شبهای دگر باز کن ساقی مجلس سر مینای دگر امشبی را که در آنیم غنیمت شمریم شايد اي جان نرسيديم به فرداي دگر

ليلا

گرچه مستیم و خرابیم چو شبهای دگر باز کن ساقی مجلس سر مینای دگر امشبی را که در آنیم غنیمت شمریم شايد اي جان نرسيديم به فرداي دگر

ليلا

گرچه مستیم و خرابیم چو شبهای دگر باز کن ساقی مجلس سر مینای دگر امشبی را که در آنیم غنیمت شمریم شايد اي جان نرسيديم به فرداي دگر

ليلا

گرچه مستیم و خرابیم چو شبهای دگر باز کن ساقی مجلس سر مینای دگر امشبی را که در آنیم غنیمت شمریم شايد اي جان نرسيديم به فرداي دگر

غریبه آشنا

سلام سخت است زیستن و بورن اجباری . خدا خودش یه خیر کنه حق نگهدار م.ن.ع