مرگِ زندگی

می نویسم مرگ زندگی زیرا زندگی سالهاست که مرده است.

زندگی جریان ندارد،همچون گندابی متعفن و بد بو که هیچ تحرکی ندارد.

بیهوده دست و پا نزن که بیشتر فرو خواهی رفت،اینجا تنها طوفان نجات بخش است حتی اگر  از

ریشه برکندمان!

 

/ 0 نظر / 8 بازدید