خواب و بیدار

می خواستم بیدار کنم این حجم خفته را اما

بوی خواب مرا نیز به خواب برد!

در خواب راه می رویم

در خواب می خوریم

در خواب می گردیم

در خواب می خندیم

در خواب روزنامه می خوانیم

در خواب اخبار را دنبال می کنیم

در خواب زندگی می کنیم

در خواب نفس می کشیم

در خواب زجر می کشیم

در خواب می خوابیم

و در انتها در خواب میمیریم!

/ 0 نظر / 7 بازدید