قطع ناگهانی ایمیل و وصل ناگهانی تر آن!

 پنج شنبه گذشته به ناگهان سرویس های ایمیل به کل از کار افتادند و  باز هم مثل همیشه پیگیری رسانه ها درباره علت قطعی و یا کند بودن سرعت اینترنت و البته این بار قطع شدن سرویس ایمیل به این نتیجه رسید که:

 

سازمان فناوری اطلاعات: شرکت ارتباطات زیر ساخت مقصر است!

شرکت ارتباطات زیر ساخت: سازمان فناوری اطلاعات مقصر است!

 

در یکی از سایتهای خبرگزاری هموطنان شوخ طبعمان که از همه جا دستشان کوتاه است قریحه طنز خود را در نظرهایشان بکار گرفته و کولاک کرده بودند! این نظر را به عنوان نمونه برایتان نقل می کنم:

ژاوی اینجوری پاس نمیده که اینا پاس میدن!

و در آخر اینکه امروز دوشنبه ایمیل ها دوباره ناگهانی فعال شدند و ملت را خوشحال کردند و باعث خلق این نظر ذیل نظرات دیگر شدند:

ایمیل را خدا آزاد کرد!

/ 0 نظر / 8 بازدید