رویای محال

در برزخ که گرفتار می شوم

بیشتر یاد تو می افتم

امید به اینکه روزی خواهی آمد

و دست مرا خواهی گرفت

به من خواهی گفت که تنها نیستم

که تو هم هستی

دست در دست من،کنار من

اما نمیدانم چرا در برزخ،بیشتر به یاد توام

و به فکر دستان تو

به من بگو که من خودخواهم؟

یا تو فداکاری؟

من ضعیفم یا تو بزرگواری؟

من در خواب و خیالم

یا تو تعبیر یک رویای محالی؟

/ 0 نظر / 12 بازدید