بغض هایم

برای خودم که دلتنگ نوشتن و سیاه کردنم اما در سرم هیچ نیست،هیچ نیست چون نخواستند که باشد،هیچ نیست چون درگیر همان هیچ است،درگیر سقف،درگیر کار،درگیر معیشت.

آری! درگیر همه چیز به جز زندگی!

/ 1 نظر / 7 بازدید