گل کلم!

هی با توام!

ای مغز! ای اعجوبه خلقت!

زوری بزن! سعیی بکن!

چیزی بگو! حرفی بزن!

شاید تو هم خوانده شوی!

شاید که تحسینت کنند!

ورنه ترا با گل کلم نا خوانده در ترشی کنند!

حرفت قبول!

 اینجا همه یخ کرده اند!

در فکر مسکن

فکر کار و فکر نان

در فکر فردای سیاه

امروز را گم کرده اند

با من مگو جنس تو هم از جنس اینان گشته است

چیزی بگو ای گل کلم!

اینجا همه یخ کرده اند!

/ 1 نظر / 9 بازدید
طناز

سلام عباس جان وبت خوبه موفق باشی