اشتراکات فراموش شده

ما آدمها چقدر شبیه هم هستیم،این را هر روز بیشتر مومن می شوم.شاید چون همه مان فرزند یک پدر هستیم و یا شاید چون همه مان دارای پنج حس مشترک هستیم و غرایز مشترک داریم.ما آدمها در تفاوت هایمان هم به هم شبیه هستیم،در اختلافهایمان و در دردهایمان. ما آدمها خیلی شبیه هم هستیم حتی در مرگهایمان. آی آدمها!

محض رضای خدا قدر هم را بدانید و از هم نمانید.

/ 0 نظر / 10 بازدید