عجله

می خواستم چیزی بنویسم اما یکی از دوستانم همین الان پشت در خانه مان منتظر من است و باید بروم.به نظر شما چیزی از دست رفت؟ از دست من رفت یا از دست شما؟!

/ 1 نظر / 6 بازدید