آغاز سال نهنگ با توپ جنگ!

چشمی به هم زدیم و دنیا گذشت،سال نود مثل باد گذشت،دل آدم می گیرد،ماههای آخر سال طوفانی بود،همه چیز به هم ریخته بود و اینگونه است که هم اکنون با تردید به سال جدید نگاه می کنم،امید برای داشتن سالی نکو کم رنگ و کم رنگ تر شده است،لحظه تحویل سال بیننده شبکه یک سیما بودیم و آنچه که چشم من را در آورد شلیک توپ تحویل سال از روی عرشه یک ناو جنگی بود! به یک فاجعه می مانست،یک شروع بدیمن و نامیمون! ناو کوچکی بر عرصه خلیج فارس با آن لوله توپ لاغرش می خواست به ما احساس امنیت هدیه کند اما تصویر گنگی از جنگ را درست در لحظه آغاز سال در ذهن من نقش بست،ایده خوبی نبود،سال هزار و سیصد و نود و یک آبستن حوادث بسیاریست که نویدش را مسئولان از همین الان داده اند،خدایا ما را از دروغ و قحطی و جنگ محفوظ بدار!

/ 0 نظر / 12 بازدید