سلام و این هم سال پلنگ!

سلام!

هر چند دیر ولی سال نو مبارک!

سال شمار ایرانی میگوید امسال سال پلنگ است و من امید دارم امسال همه مثل پلنگ زیبا و قوی و جسور باشیم،خلاصه پلنگ باشیم پلنگ!

چشم بر هم زدیم گذشت،این نیز بگذرد،خدایا سال خوبی برایمان رقم بزن.

/ 0 نظر / 10 بازدید