خوشبختی

قدم برمیداریم من و تو

در کوچه خوشبختی

کوچه ای که آخرین خانه اش از آن من و توست

داخل خانه می شویم

در را پشت سرمان می بندیم

تا هیچ کس وارد حصار خالی مان نشود!

/ 1 نظر / 8 بازدید
سایه بیرنگ

اگر بخواهیم خوشبخت باشیم باید توهمی که با مزاج ما سازگار باشد انتخاب کنیم و با شور و هیجان به آن بچسبیم