گناه تو

حال من خوب نیست٬ گناه فصلها چیست؟!


حال من خوب نیست٬گناه رنگها چیست؟!


گناه گنجشکهای پر سر و صدا چیست؟!


گناه خورشید که هر صبح طلوع می کند چیست؟!


گناه راننده تاکسی٬بقال و قصاب چیست؟!


حال من خوب نیست٬گناه ابر و برف و باران چیست؟!


گناه آنهایی که داخل مترو مرا له می کنند چیست؟!

گناه نگاه هایی که چهره ام را شخم می زنند چیست؟!

نه! حال من اصلا خوب نیست!

گناه تو چیست؟!

/ 1 نظر / 9 بازدید
عاشق حق

سلام احوال شما خیلی خیلی اشعارتون زیباست همه اینها قبول ولی حال نیز از اطرافیان گرفته میشود یا حق[گل]