اندر فواید اختلاس سه هزار میلیاد تومانی!

گفتم حالا که این همه سیاه نمایی کرده ام و پرونده ام سیاه سیاه شده و حتی دوست عزیزم محمد سازدار هم از من گلایه مند شده است یک نقطه روشن در این سیاهه بگذارم که حداقل ذره ای امید به آخرت کار خود داشته باشم!

اما اصل مطلب از این قرار است که به واسطه این اختلاس ناقابل سه هزار میلیاردی برای مدتی ما بینندگان سیما از شر تبلیغات پر سروصدای این دو بانک کذایی یعنی بانک صادرات و بانک ملی که به شرح ذیل یکی خود را در خدمت مردم و دیگری نامی درخشان در عرصه اعتماد می دانست راحت شدیم! مثلا دیگر نمی شنیدیم که هر جا سخن از اعتماد است نام بانک ملی ایران می درخشد،هرچند پریشب زیرنویسی برای تبلیغ بانک ملی جهت شرکت مردم در قرعه کشی پدیدار شد که نشان می داد اوقات خوش ما رو به پایان است!

/ 0 نظر / 14 بازدید