# حساب

بر اساس واقعیت

شب،دور و بر ساعت نه،داخل تاکسی،نرسیده به میدان سپاه کرج راننده:سلام آقا مجید،خودتی؟! مسافر:سلام،آره!تو خوبی؟ راننده:قربانت،شکر،میگذره،چه خبر؟ مسافر:سلامتی! راننده:مغازه بالا رو هنوز داری؟ مسافر:نه، فروختمش. راننده:ماشینت چی؟ مسافر:اونم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید