شرح حال!

اینک این منم چونان خری که در دور باطل خراسی خویش زمان و مکان  را از یاد برده است و جز تصویری گنگ و محو از رویایش دیگر هیچ برایش نمانده است!

پوووووووووووووووووووووووف!!!

/ 0 نظر / 9 بازدید