خدایا بهترین را رقم بزن!

چقدر خوب است که می توانم اینجا را سیاه کنم،چند دقیقه پیش فیلم میلیونر زاغه نشین را دیدم،تعریف ها الکی نبود،فیلم واقعا در خور تحسین بود،جاهایی اشک آدم را در می آورد و جاهایی به آدم امید می داد،قدر مسلم هیچ چیز تصادفی نیست،تقدیر محکم و استوار ما را در خود شکل می دهد و حتی تغییر تقدیر هم در خود تقدیر آمده است،سرنوشت محتوم همان چیزی است که گاهی با خطوط درشت روی پیشانی فرد حک می شود و گاهی تنها همان چیزی اتفاق می افتد که فکرش را هم نمی توانی بکنی.در هر حال کسی هست که همه چیز را می داند و کارگردانی می کند.

/ 0 نظر / 8 بازدید