خیال خالی!

باز هم  خواب ماندم!

ساعت از زنگ گذشت!

این همان کابوس است...

تردید و تعجیل!

نه دگر  هیچ چیزرا نخواهم نگریست

وقت دیدن نیست

وقت حس کردن و بوییدن نیست

باید با عجله باز گذشت

و به مقصد آویخت

مقصدم تکراریست!

آه!

خیال تو در این راه همراه من است!

 ولی افسوس که خیالی خالیست!

/ 1 نظر / 10 بازدید
بوی گل نرگس

با سلام وعرض ادب روزي ما دوباره کبوترهايمان را پيدا خواهيم کرد و مهرباني دست زيبايي را خواهد گرفت. روزي که کمترين سرود بوسه است و هر انسان براي هر انسان برادريست. روزي که ديگر در خانه هاشان را نمي بندند قفل افسانه اي است وقلب براي زندگي بس . روزي که معني هر انسان دوست داشتن است تا تو بخاطر آخرين حرف به دنبال سخن نگردي. روزي که آهنگ هر حرف زندگي است تا من به خاطر آخرين شعر رنج جستجوي قافيه نبرم. روزي که هر لب ترانه اي است تا کمترين سرود بوسه باشد. . . .ممنون از حضورت ولی من ميگم شما شاعرين شايد هم عاشق يا حق